Oferta

Biuro Rachunkowe Pruszkow

Usługi podstawowe

  •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
  •  prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
  •  sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług( PIT,CIT, VAT) dla Urzędów Skarbowych i podatników,
  •  naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
  •  rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  •  reprezentowanie przed urzędami skarbowymi