Biuro Rachunkowe w Pruszkowie

Biuro Rachunkowe w Pruszkowie

AGA Biuro Rachunkowe w Pruszkowie – celem naszego biuro rachunkowego w Pruszkowie jest profesjonalne świadczenie usług księgowych  dla małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością oraz rzetelnością, przestrzegając terminów  ustalonych z klientem.

OPROGRAMOWANIE:

Prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzimy w oparciu o sprawdzone oprogramowanie, które gwarantuje poprawność i rzetelność rozliczeń oraz bezpieczeństwo przechowywania danych.  Oprogramowanie jest nabyte legalnie, posiadamy stosowne licencje na poszczególne programy użytkowe.

POUFNOŚĆ I DYSKRECJA:

Dbając o bezpieczeństwo danych, sporządzamy bieżącą archiwizację. Powierzenie i przechowywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu umowy.

Prowadzimy zarówno pełną jak i uproszczoną księgowość, reprezentujemy klientów przed różnymi urzędami.  Dokonujemy wszelkich starań aby współpraca na linii klient – biuro, była ze wszech miar komunikatywna i przyniosła satysfakcję obu stronom.

Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 27126/2008 oraz ubezpieczenie OC zgodnie z rozp. MF

Nawiązanie współpracy z naszą firmą ograniczy do minimum  Państwa kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz zmniejszy ilość pracy biurowej, a tym samym pozwoli na obniżenie kosztów działalności Państwa firmy co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zaoszczędzonego w ten sposób czasu.

Biuro rachunkowe w Pruszkowie prowadzi następujące usługi:

  •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
  •  prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
  •  sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług( PIT,CIT, VAT) dla Urzędów Skarbowych i podatników,
  •  naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
  •  rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  •  reprezentowanie przed urzędami skarbowymi